Koordynatorzy Programu Naukowego:
Patronat Medialny

Organizator

Certyfikat Infarma